Wij helpen MKB bedrijven groeien

Contact

Goed nieuws!

De Nederlandse bedrijven groeien weer. Na lange tijd is de krimp binnen het Nederlandse bedrijfsleven tot stand gekomen. Het aantal snelgroeiende bedrijven neemt sinds 2008 weer toe.

Maar, … geldt dat ook voor uw bedrijf?

Als u het gevoel hebt dat u “NEE” moet antwoorden, bent u niet alleen. Voor u is deze informatie; wij komen graag in contact met u.

Helaas is het nog steeds zo dat 70% (!) van het Nederlandse MKB niet groeit en vaak zelfs krimpt.

Deze MKB bedrijven hebben in veel gevallen de crisis overleefd door in de kosten te snijden, te consolideren en, waar mogelijk, de productiviteit te verbeteren. Niet bepaald groeiscenarios.

Achterblijvers moeten dringend innoveren

Om niet ten onder te gaan in het geweld van de snel op elkaar volgende ontwikkelingen moeten zij

 • nieuwe bedrijfsmodellen ontwikkelen
 • nieuwe afzetmarkten selectief betreden
 • produkten en diensten vernieuwen of herzien

Jammer genoeg heeft een (zeer) groot deel van de achterblijvende MKB bedrijven een tekort aan slagkracht op deze drie onderwerpen. Bovendien lopen zij vaak stuk op

 • aantrekken van jong talent
 • aantrekken van financiering
 • ontbreken toegang tot nieuwe groeimarkten
 • aantrekken van de juiste managementkwaliteiten

Onderneem tijdig actie en neem direct contact met ons op, of lees verder hoe wij u kunnen helpen.

Waarom nu actie nemen?

Contact

De economie trekt aan, bedrijven goeien weer, het overheidstekort neemt snel af.

Waarom zou u zich druk maken? Alles komt toch goed?

Onderzoek van de Erasmus Universiteit, het ScaleupDashboard 2016, geeft aan dat er een duidelijke tweedeling aan het ontstaan is tussen de bedrijven die snel groeien enerzijds en de bedrijven die stilstaan of krimpen. In het laatste geval gaat het veelal over MKB bedrijven.

Alom wordt aangenomen dat de laatste groep een groot gevaar loopt om simpelweg te bezwijken onder alle veranderingen die elkaar snel opvolgen als gevolg van digitalisering, het internet en alle overige innovaties.

Tenminste, als zij niet snel de bakens verzetten!

De gevolgen van het niet tijdig aanpassen zijn reeds genoegzaam bekend in de detailhandel — als slachtoffer van het webwinkelen. Het hotelwezen (Airbnb), de taxibranche (Uber), reisbureaus (Booking.com) zijn nog enkele voorbeelden. Zelfs gevestigde braches als banken en verzekeraars blijft niets bespaard en moeten zij alle zeilen bijzetten om de ontwikkelingen bij te benen.

Laat dit u niet gebeuren en kom in actie. Neem direct contact met ons op, of lees verder hoe wij u kunnen helpen.

 

Hoe wij u helpen te groeien

Contact

Wij helpen u de juiste stappen te zetten naar groei.

Hiervoor gebruiken wij een unieke aanpak, door samen met u naar uw (MKB) onderneming te kijken alsof het een startup is. Dat klinkt misschien vreemd voor een bedrijf dat soms al tientallen jaren bestaat.

Echter, een groot aantal van de geslaagde scale-ups, is met name zo succesvol omdat zij voortkomen uit startups. Zij maken (bewust of onbewust) gebruik van één of meerdere methodes uit de startupwereld. Het is daarom niet zo vreemd om zo veel mogelijk uit deze aanpak zelf ook toe te passen. Startups kenmerken zich door het selectief betreden van nieuwe markten, inzetten van nieuwe technologie, ontwrichtende bedrijfsmodellen en geheel nieuwe producten en diensten.

Wij hebben ruime ervaring met

 • ondernemerschap en opzetten van startups
 • internationalisering en aanboren nieuwe afzetmarkten
 • inzetten nieuwe technologie
 • digitalisering, inzetten van ICT
 • ontwikkeling nieuwe bedrijfmodelllen
 • valorisatie intellectueel eigendom

Wellicht hebt u al concrete eigen ideeën om uw bedrijf tot wasdom te brengen maar denkt u “Hoe nu verder?”

Neem contact met ons op om meteen aan de slag te gaan, of kijk welke opties wij voor u hebben.

 

Opties voor u

Contact

Om voor u het “beginnen” een stuk makkelijker te maken, hieronder een aantal mogelijke opties waarmee wij u kunnen helpen.

 

 • Snapshot huidige situatie

Aan de hand van een quick scan brengen wij voor u de huidige situatie in beeld zoals gezien door de bril van een startup. Wij ontleden uw onderneming in de key-componenten van een startup en presenteren deze in een duidelijk en compact visueel overzicht. Dit snapshot vormt het uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling tot een snelle groeier (scale-up).

Contact

 • Omgevings- en Postioneringsanalyse

Voortbordurend op het snaphot van de uitgangssituatie maken wij voor u een beeld van alle relevante omgevingsfactoren waarbinnen uw organisatie functioneert, alsook interne factoren die aanwezig zijn. Daarnaast bekijken wij uitgebreid welke positie het bedrijf inneemt en hoe zij gezien wordt/zou kunnen worden en brengen die voor u in kaart.

Contact

 • Strategie- en opportunities opties en scenarios

Wij doen voorstellen ten aanzien van de strategische opties, de opportunities die wij zien inclusief eventuele opties. Tevens zetten wij bijbehorende scenarios die verschillende opties omzetten in groei voor u op een rij. Dit geheel presenteren wij in een slidedeck. Aan de hand van dit slidedeck kunnen nu keuzes gemaakt worden aangaande de gewenste toekomst van het bedrijf.

Contact

 • Scenarios omzetten in nieuwe snapshots

Van de gekozen scenarios maken wij verschillende, uitgebreide —nu denkbeeldige— snapshots welke individueel getoetst kunnen worden in de markt. De scenarios worden vertaald naar de bijbehorende key-componenten van de startup die het gekozen scenario op de markt zal zetten.

Contact